UNIEKE PRODUCTEN | SNELLE LEVERING | OFFERTE OP MAAT | GOOGLE REVIEWS
5 juni 2024

Veilig buitenspelen in de kinderopvang

Buitenspelen bevordert de ontwikkeling van kinderen. Het biedt hen de kans om fysiek actief te zijn, sociale vaardigheden te ontwikkelen en de wereld om hen heen te ontdekken. Het is belangrijk dat ze dit kunnen doen in een veilige speelomgeving, zodat ze vrij en zonder zorgen kunnen spelen. Een ongeluk zit in een klein hoekje en natuurlijk kan er altijd wat gebeuren, maar je kunt het risico wel verkleinen. De volgende tips en richtlijnen helpen om de veiligheid tijdens het buitenspelen in de kinderopvang te waarborgen.

 

Veilige speelruimte en speeltoestellen

Kies voor speeltoestellen die geschikt zijn voor de leeftijd en ontwikkelingsfase van de kinderen in jullie kinderopvang. Kleine kinderen hebben bijvoorbeeld baat bij lage klimtoestellen en zachte materialen, terwijl grote, oudere kinderen meer uitdaging nodig hebben. Om het overzicht te behouden, helpt het om verschillende speelzones per leeftijdsgroep te creëren. Het is vervolgens natuurlijk wel belangrijk om te letten op de jonge kinderen, als zij in de buurt zijn van de uitdagendere speeltoestellen voor oudere kinderen.

Voorkomen is beter dan genezen. Zorg er daarom voor dat de speeltoestellen stevig en stabiel zijn. Voer regelmatig onderhoud uit en repareer of vervang beschadigde onderdelen direct. Controleer vervolgens de speelruimte regelmatig op mogelijke gevaren. Kijk uit naar kapotte speeltoestellen, splinters, losse onderdelen, scherpe randen en gevaarlijke objecten, zoals glas of afval. Gebruik tot slot een geschikte, valdempende ondergrond, zoals rubbertegels, zand of gras. Dit vermindert het risico op ernstig letsel bij een val.

Kijk ook verder dan enkel de speeltoestellen. Zijn er deuren en hekjes waar kinderen met hun vingers tussen kunnen komen? Grenst de speelruimte aan een muur met een hoek, waar kinderen zich lelijk aan kunnen bezeren als ze erlangs schaven of vallen? Bekijk hoe je deze risico’s kunt verminderen.

 

Toezicht en begeleiding

Zorg ervoor dat er altijd voldoende medewerkers buiten aanwezig zijn om de kinderen in de gaten te houden. Vanuit het beleid moet de beroepskracht-kindratio in lijn zijn met de leeftijd van de kinderen en de grootte van de groep. Deze verplichting is er niet voor niets, want het is voor medewerkers ook fijn en helpend om voldoende op de kinderen te kunnen letten.

Het is onvoldoende als pedagogisch medewerkers buiten staan, af en toe om zich heen kijken en pas reageren als ze horen dat een kind een ongelukje heeft gehad. Het is het beste om echt actief toezicht te houden, wat betekent dat een pedagogisch medewerker zich door de speelruimte heen beweegt, mogelijke gevaren in de gaten houdt en ingrijpt wanneer dat nodig is.

Help kinderen ook bij het veilig buitenspelen. Leg ze duidelijk uit wat wel en niet is toegestaan tijdens het spelen. Wil een kind op een speeltoestel spelen waar deze nog nooit op is geweest of ziet dit er wat onveilig uit? Leg dan uit hoe ze de speeltoestellen op een veilige manier kunnen gebruiken.

 

Voorbereiding en planning

Een goede voorbereiding is het halve werk en kan veel drama voorkomen. Zorg er allereerst voor dat er altijd een EHBO-koffer in de buurt van de buitenspeelruimte is en dat pedagogisch medewerkers weten hoe ze die moeten gebruiken.

Buitenspelen is gezond, maar met extreem weer is dat niet het geval. Houd daarom altijd rekening met het weer. Bij extreme hitte in de zomer of koude kunnen bepaalde speelactiviteiten onveilig zijn. Heeft het gevroren? Dan zullen bepaalde oppervlakken spekglad zijn. Zorg voor voldoende schaduw bij warm weer en houd kinderen warm tijdens koude dagen.

 

Noodplannen en veiligheidsprocedures   

Elke kinderopvanglocatie is verplicht om te beschrijven hoe ze de veiligheid van kinderen en medewerkers waarborgen. Dit heet het veiligheidsbeleid. Er moet ook een noodplan beschreven zijn, in geval van ernstig letsel, brand of een andere noodsituatie. Zorg ervoor dat medewerkers hiervan op de hoogte zijn en dat er voldoende personeel met BHV en kinder-EHBO aan het werk zijn.

Voer ter controle en opheldering regelmatig evacuatie- en veiligheidsoefeningen uit, zodat kinderen en pedagogisch medewerkers weten wat ze moeten doen in geval van nood en zodat duidelijk wordt wat cruciale en kwetsbare momenten zijn tijdens een evacuatie.

 

Veilig buitenspelen met Arte Viva

Veilig buitenspelen is belangrijk voor de algehele ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Door proactieve maatregelen te nemen en met een goed doordacht veiligheidsbeleid, kunnen kinderopvangorganisaties een omgeving creëren waarin kinderen vrij kunnen spelen en leren. Hiermee zorg je ervoor dat het spelen niet alleen leuk, maar ook veilig is.

Heb je vragen over een veilige kinderopvang of bepaalde maatregelen binnen of buiten? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.